3M podporuje udržitelnost i v době pandemie

| |

Pandemie covidu-19 mimo jiné obrátila pozornost světa k oblasti společenské odpovědnosti a péče o životní prostředí. Rovněž zvýšila povědomí o tom, že pro zvýšení environmetální udržitelnosti je nutné provést významné změny. Poslední zpráva o udržitelnosti, která shrnuje globální aktivity společnosti 3M v roce 2020, ukazuje, jak firma plnila přijaté závazky v nelehké době pandemie.

Vzhledem k dynamickému průběhu roku 2020 vstoupila společnost 3M do roku 2021 velmi odhodlaně a v následujících 20 letech bude investovat 1 miliardu dolarů do environmentálních cílů. Do roku 2050 společnost plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech světových lokalitách, kde působí, tzn. ve více než 70 zemích. Do roku 2030 chce dále ve svých závodech snížit spotřebu vody o 25 %. Za tímto účelem 3M mimo jiné zavádí nejmodernější postupy pro čištění vody používané při výrobě. Dále podniká kroky k redukci používání plastů vyrobených z fosilních paliv, přičemž do roku 2025 má objem snížení dosáhnout 56 700 tun.

Cíle v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2025 se blíží

Realizace Strategie udržitelnosti 3M 2025 byla v loňském roce zaměřena na tři prioritní oblasti: věda pro cirkulární ekonomiku, věda pro klima a věda pro komunitu. Zpráva o udržitelnosti 3M mimo jiné podrobně popisuje výsledky, jichž bylo v těchto oblastech dosaženo.

Výsledky v oblasti vědy pro klima: Společnost 3M podpořila dekarbonizaci svých operací a spolupracovala se zákazníky za účelem snížení kolektivní stopy. Mezi hlavní úspěchy patří nárůst obnovitelné energie v rámci celkové spotřeby elektřiny na 35,4 % (cílem je 50 %). Emise spadající do kategorií 1 a 2 dosáhly hodnoty 71,1 % pod základní úrovní, došlo tak k překonání stanoveného cíle, který byl stanoven na 50 % pod základní úrovní z roku 2002.

Výsledky v oblasti vědy pro cirkulární ekonomiku: Společnost 3M pokračovala v uzavírání výrobních toků a dále v inovaci materiálů, a to s cílem snížit celkovou míru plýtvání a zároveň k realizaci stejných opatření pomáhat ostatním. Mezi dosud nejvýznamnější kroky patří snížení výrobního odpadu o 9,98 %, přičemž cílem je snížení o 10 % (indexace na základě tržeb). Celých 42,9 % výrobních závodů 3M mělo nulový skládkový odpad, což výrazně překračuje cíl 3M ve výši 30 %. Na dubnový Den Země představila společnost 3M další ambiciózní environmentální cíl: zavázala se v průběhu pěti let snížit svou závislost na nových plastech vyrobených z ropy o 125 milionů liber (téměř 56 700 tun). Produktovou a obalovou inovací – využíváním recyklovaného obsahu či bioplastů nebo snižováním celkového objemu využívaných plastů – může 3M rovněž pomoci při rozvoji globální cirkulární ekonomiky.

Výsledky v oblasti vědy pro komunitu: Společnost 3M dosáhla úspěchu při inovaci přístupů a řešení v boji proti pandemii a podnikla významné kroky k řešení sociální spravedlnosti v celé struktuře 3M i mimo ni. Mezi hlavní úspěchy patří příspěvek ve výši 87,9 mil. USD na celkovou globální finanční podporu a dále zvýšení míry diverzity mezi talentovanými pracovníky v oblasti managementu, a to z 32,6 % na 43,2 %, přičemž obecným cílem je zdvojnásobení. 
V roce 2020 společnost 3M a iniciativa OSN Global Compact oznámily, že 3M bude sponzorovat projekt SDG Ambition, jehož cílem je pomoci firmám integrovat cíle v oblasti udržitelnosti do svých hlavních obchodních cílů.

3M podporuje udržitelný rozvoj ve východní Evropě

Globální skupina 3M působí ve východní Evropě již 30 let. V České republice zahájila činnost v roce 1991. Od svého vzniku se rovněž angažuje v oblasti životního prostředí a místních komunit.

Udržitelný rozvoj je pilířem naší obchodní strategie a určuje směr vycházející z respektu ke světu kolem nás. Jsme jednou z největších výrobních společností na světě a rozsah naší činnosti ve východní Evropě je velmi široký. Sídlí zde naše prodejní oddělení, středisko sdílených služeb i jedno z největších výrobních center 3M na světě (v polské Vratislavi). Vyrábíme více než 12 000 produktů pro řadu odvětví, proto musíme rovněž pečovat o udržitelnou budoucnost našeho regionu,“ zdůrazňuje Radosław Kaskiewicz, výkonný ředitel společnosti 3M pro východní Evropu.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj, které představují základ firemní strategie, jsou viditelnou součástí každodenního provozu společnosti. Prostřednictvím investic a zaváděním moderních výrobních řešení ve východní Evropě 3M již řadu let snižuje spotřebu elektřiny, vody a emisí CO2. Výrobní centrum Superhub ve Vratislavi, největší v Evropě, od začátku roku 2021 získává 100 procent využívané energie z obnovitelných zdrojů. Společnost tak významně snížila svou uhlíkovou stopu a objem emisí oxidu uhličitého vypouštěných do atmosféry.

Ve Vratislavi bylo v rámci programu Pollution Prevention Pays (3P) rovněž realizováno několik stovek environmentálních projektů, například snížení míry znečištění ovzduší o 186 tisíc tun a redukce odpadu o 909 tisíc tun. Za zmínku stojí také využívání nejmodernějších systémů 3M pro čištění vody používané v pobočkách společnosti. Díky cirkulárnímu vodnímu systému tak byl objem používané vody snížen o více než 43 %. Polská pobočka společnosti 3M rovněž dosáhla cíle vyplývajícího z globálního plánu „nulového skládkového odpadu“.

Společnost 3M v nedávné době investovala přibližně 22 milionů EUR do výrobních linek filtrů nezbytných pro výrobu vakcín a jiných farmaceutických produktů. V důsledku pandemie a nutnosti reakce na aktuální potřeby byla tato investice výrazně urychlena. Společnost také podporuje osoby, které potřebují pomoc, a dále místní komunity, které pandemie koronaviru zasáhla obzvláště těžce.

Spolupráce pro lepší budoucnost

Aktivity společnosti 3M v roce 2020 probíhaly tváří v tvář globální výzvě, kterou ostatně pandemie covidu-19 stále je. Dosažení očekávaných výsledků a především překonání dříve přijatých cílů je možné díky pevnému závazku mezinárodního týmu 3M a subjektů, s nimiž společnost každý den spolupracuje.

Vážíme si mnoha pracovníků 3M po celém světě, kteří i nadále odhodlaně pomáhají při řešení největších světových výzev, i našich zákazníků a partnerů, kteří nám pomáhají zavádět udržitelná řešení do praxe,“ uvedla Gayle Schueller, která ve společnosti 3M zastává pozice Senior Vice President a Chief Sustainability Officer. „Těšíme se na sdílení našich úspěchů i na to, že díky spolupráci můžeme vybudovat udržitelnější a odolnější svět.“

Předchozí

Budoucnost patří (nejen) solární energetice, říká vicepremiér Karel Havlíček

Polovina Čechů uvažuje o pořízení fotovoltaických elektráren

Další