Domácí vodní elektrárny: Roztočte to naplno

| |

Zdroj: Decorexpro

Malá vodní elektrárna může hezky doplnit třeba fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo – proč nechat energii vody bez užitku?

Malá vodní elektrárna má spoustu výhod. Jde o čistý, obnovitelný zdroj energie, v podstatě bez dalších odpadů. Nepotřebují být zásobovány palivy a údržba není náročná. Na rozdíl od větrných a fotovoltaických elektráren nekolísá množství vyprodukované elektrické energie podle střídání dne a noci nebo podle okamžitých změn počasí. I když se vám možná zdá, že potok protékající vaším pozemkem je jako stvořený pro malou vodní elektrárnu, pravdou je, že opravdu vhodných lokalit pro stavbu MVE (malé vodní elektrárny do výkonu 10 MW, v terminologii EU jde o výkon do 5 MW) u nás mnoho není. Na rozdíl od větších, státních projektů se stavba musí přizpůsobit charakteru dané lokality a tím pádem lze jen těžko bojovat například s proměnlivým průtokem během roku. S ním je spjato množství opravdu vyrobené energie, které dále závisí na spádu toku. Například říčka klesající o 3 metry na 1 kilometr délky, kterou protéká kubík vody za sekundu, poskytuje energii přibližně pro výkon 25 kW. Ne všechna voda však může být použita pro pohon turbíny, část je vždy nutno (ze zákona) nechat protékat původním tokem.

Pokud to myslíte opravdu vážně, měla by být na začátku alespoň základní studie, která vám jasně odpoví na řadu klíčových otázek. Jde zejména o parametry, týkající se využitelného toku: dlouhodobý průtok, průměrný průtok, minimální průtok a doby trvání jednotlivých průtoků. Pokročilejší studie bude obsahovat i typ vhodné turbíny pro lokalitu (většinou jde o Kaplanovu turbínu, ale každý projekt je specifický) a výpočet jejích základních parametrů, případně už rovnou nástin celkové podoby MVE. Mnoho informací naleznete u Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren (www.cechmve.cz). Na to, jak krutá umí být realita, upozorňuje nezávislý konzultant Patrik Sechter: „Propočty jsou jedna věc, ale nezapomínejte, že jde o teoretické výpočty. Člověk si často tak trochu sám lže do kapsy a počítá s nejvyšší možnou účinností systémů, která je v praxi (a zejména při domácí výrobě menších turbín) prostě nedosažitelná.“ Cena domácí vodní elektrárny se pohybuje od zhruba 50 000 Kč až do několika set tisíc korun. Už i ty levnější minielektrárny s průměrným výkonem 0,5 kW však ročně vyrobí až 4 MWh, což je téměř spotřeba české domácnosti. V současnosti je v Česku evidováno asi 1600 malých vodních elektráren s výkonem od 1kW do 10MW.

Nezapomínejte, že důležitým bodem je kladné stanovisko správce toku, případně povodí, zda bude souhlasit s instalací malé vodní elektrárny (MVE). Kromě obvyklého stavební povolení musíte mít povolení k nakládání s povrchovými vodami dle vodního zákona a u elektráren nad 100 kW výkonu pak státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. A pokud byste rádi elektrárnu připojili „na dráty“, tak potřebujete i stanovisko správce distribuční sítě. Kdy potřebujete na nepodnikatelský záměr povolení Energetického regulačního úřadu, říká zákon jasně: „Licence je vyžadována na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.“ Pokud jste podnikatel, určitě sledujte dotační programy podporující MVE, zejména výzvy z programu Obnovitelné zdroje energie, jejichž cílem je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Text: Aleš Jungmann

Předchozí

V Dražicích nově umí i soláry

Peugeot už prodává auta na vodík, v Česku je ale nekoupíte 

Další