GREEN DEAL – hrozba, nebo příležitost?

| |

ČAObH připravila na červen 2021 unikátní cyklus tří webinářů pod názvem GREEN DEAL – hrozba, nebo příležitost? pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

GREEN DEAL, Zelená dohoda pro Evropu určuje priority Evropské komise na léta 2020-2025. Balíček opatření byl představen 11. prosince 2019. Jejich smyslem je přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Pro dosažení cílů Dohody v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude potřeba přibližně 260 miliard eur dodatečných ročních investic, tedy přibližně 1,5 % hrubého domácího produktu. Jaká je realita? Jak konkrétně už se propisuje do světa průmyslu? A jak rychle je třeba postupovat, abychom nezaspali?

Webinář Je určen především pro zástupce průmyslu, kteří zde budou moci diskutovat se zástupci ministerstev, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory. Kromě konkrétních příkladů z praxe i širšího kontextu a souvislostí jsou připraveny informace o finančním rámci a možnostech čerpání finančních prostředků. 

Cyklus sestává ze tří jedinečných on-line setkání. Potkat se můžete se zástupci klíčových ministerstev a průmyslu. Záštitu nad cyklem webinářů převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Cyklus je určen především zástupcům průmyslu, ale i dalším zájemcům o téma.

Přihlásit se můžete zde: 
https://caobh-eventy.cz/events/caobh-green-deal-hrozba-nebo-prilezitost-pro-cesky-prumysl 

Více informací o cyklu webinářů najdete na webu caobh.cz  

Předchozí

Polovina Čechů uvažuje o pořízení fotovoltaických elektráren

Kvalita ovzduší v České republice

Další