Horní Jiřetín si na kácení bukových lesů stěžuje Evropské komisi

| |

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nenařídí zastavení těžby dřeva v unikátních bučinách v Krušných Horách u města Horní Jiřetín. Vyplývá to z odpovědi, kterou od inspekce obdržela organizace Greenpeace po čtyřech měsících od podání podnětu k prošetření intenzivního kácení místních bukových lesů. Kvůli nečinnosti ČIŽP, MŽP a Krajského úřadu Ústeckého kraje podalo město Horní Jiřetín stížnost Evropské komisi. 

Podle zástupců města neučinily vnitrostátní orgány doposud dostatečné kroky k nutnému zajištění ochrany této evropsky významné lokality a nebyla ani zavedena opatření, která by dalšímu poškozování zabraňovala či řešila jeho následky. “Platný lesní hospodářský plán byl přijat bez řádného posouzení dopadů těžby dřeva a dalších činností na evropsky významnou lokalitu. Tudíž ani nemohla být zajištěna dostatečná ochrana přírodních stanovišť a vzácných živočišných druhů. V oblasti kolem Horního Jiřetína nedošlo k uzavření smluvní ochrany ani vyhlášení zvláště chráněného území. Platí zde na většině území  pouze vágní tzv. základní ochrana, která se ukazuje jako neúčinná,” říká právník Jaromír Kyzour, který Horní Jiřetín zastupuje.

V místních lesích kácí společnost I. H. Farm s.r.o. spojená s rodinou uhlobarona Pavla Tykače, který provozuje nedaleký lom ČSA. Dle vyjádření MŽP vlastník komunikuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje o uzavření smluvní ochrany území. Nicméně jednání probíhají už sedm let, a došlo tak k překročení zákonné lhůty pro uzavření dohody takového typu, na což organizace Greenpeace upozornila ministra životního prostředí Richarda Brabce, který tento stav ve své odpovědi přešel bez vyvození jakýkoliv důsledků. „Bohužel znovu se potvrdilo, že i dnes je ochrana krajiny severozápadních Čech na samém okraji zájmu orgánů ochrany životního prostředí. Lesy, které odolaly následkům staleté, mimořádně intenzivní průmyslové činnosti, jsou dnes bezohledně ničeny jen kvůli krátkodobému ekonomickému prospěchu. Krušné hory jsou přinejmenším stejně cenné jako jiná česká pohoří a přesto postrádají odpovídající ochranu. Je naší povinností vůči krajině i budoucím generacím udělat vše pro to, aby se to změnilo,” říká Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína.

Greenpeace požaduje vyhlášení ochrany a bezzásahovosti celého území od Horního Jiřetína až po Národní přírodní rezervaci Jezerka. “Bukové lesy u Jiřetína jsou roky nadměrně káceny a dále degradovány vysazováním nepůvodních dřevin a odvozem mrtvého dřeva. Jsme přesvědčeni, že dochází k nevratnému poškození této evropsky chráněné lokality. Přesto Česká inspekce životního prostředí opět selhala a nedokázala zasáhnout,” říká Nikol Krejčová z Greenpeace. ČIŽP ve svém vyjádření k podnětu Greenpeace konstatuje, že dle výkazů z těžeb za jednotlivé roky postupovala společnost I. H. Farm v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem. Uznává sice, že by z hlediska ochrany vzácných živočišných druhů bylo žádoucí, kdyby v lese zůstávaly dřeviny na dožití, ale není podle ní možné spojovat jejich odtěžení s ohrožováním těchto druhů. Lesní hospodářský plán přitom vytváří vždy majitel, v tomto případě I. H. Farm, a schvaluje ho krajský úřad. Společnost podle inspektorů tento plán porušila, když v lokalitě vysazovala nepůvodní dřeviny, přesto ČIŽP nepřistoupila k žádnému kroku, který by zjednal nápravu, nebo společnost za porušení pravidel postihoval.

Předchozí

Sněmovna schválila klíčový zákon pro modernizaci energetiky

Nedaleko Kolína nad Rýnem začali vyrábět zelený vodík

Další