Rok smutných rekordů v českých lesích

| |

Loňský rok byl (nejen) z pohledu nestátních vlastníků lesů rokem smutných rekordů. Statistiky jednoznačně hovoří o historicky nejvyšších nahodilých těžbách a nejnižších cenách za dřevo. Paradoxně k těmto faktům vláda v pondělí 23. 8. 2021 schválila rekordně nízkou sumou 3,6 miliardy na kůrovcové kompenzace za rok 2020. To je pouze necelých 9 % z celkových škod způsobených v lesích loni kůrovcem.

„Vyčleněná suma, která je určena pro nestátní i státní vlastníky lesů, je velmi nízká a může vést u některých vlastníků až k zastavení obnovy kůrovcových holin nebo dalších pěstebních činností, na které jim nezbydou finance,“ uvádí Ing. Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený výkonem funkce předsedy. Současně upozorňuje na fakt, že také Senát doporučil vládě, aby uvolnila prostředky na kůrovcové kalamitě minimálně ve výši 7 miliard korun. Rovněž tento apel však zůstal nevyslyšen.

„Je až zarážející, jak dosažené hodnoty nevzbuzují pozornost občanů, vlády a dalších politiků. Jedná se o obrovské problémy, které se budou projevovat v následujících letech a desetiletích,“ uvádí finanční poradce SVOL Ing. Martin Fojt, správce majetku Kolowratských lesů.

Rok 2020 v lesích:

  1. Celková těžba v ČR 35,8 mil. m3 – rekordní objem vytěženého dřeva s podílem nahodilé těžby 94,8 % (kalamitní dříví). Jedná se o těžbu, která byla třikrát vyšší než dlouhodobá přípustná roční těžba (1980 – 2020) ve výši 12,760 mil. m3
  2. Nahodilá jehličnatá těžba 17,5 mil. m3 – vytěžené dříví v důsledku kalamit u nestátních lesů. Historický objem nahodilé jehličnaté těžby nestátních vlastníků lesa s meziročním nárustem více než 4 mil. m3 dřeva (plocha nestátních lesů představuje 46 % z celkové rozlohy lesů ČR).
  3. Cena jehličnatého dřeva na odvozním místě 775 Kč/m3 – historicky nejnižší obchodovaná cena dříví u nestátních vlastníků lesa, která opětovně nedosáhla limitního výnosu 995 Kč/m3 nutného k zajištění řádné péče o les. Pokles ceny dřeva o 45 % od roku 2017. 
  4. Vytěžená plocha v ČR 33 671 ha – nutná obnova lesa na rekordní výměře holin, která se meziročně zvýšila o 5 tis. ha, dle informací VÚLHM. K zajištění tohoto cíle bude nutných několik stovek milionů sazenic lesních dřevin. Při výsadbách v roce 2020 bylo využito 205,6 mil. sazenic.
  5. Hodnota 44 mld. Kč – vyčíslená výše škod v lesích ČR v důsledku kůrovcové kalamity v roce 2020 na základě znaleckého výpočtu think tanku Czech Forest. Jedná se pouze o ekonomickou škodu, kde nejsou vyjádřeny škody na mimoprodukčních funkcích lesa (např. rekreační, půdo-ochranné, vodo-ochranné, …)

Přestože se v loňském roce v důsledku kůrovcové kalamity zvýšil objem nahodilé těžby oproti roku 2019, vláda reagovala podporou na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2020 ve výši pouze 3,6 mld. Kč, což je o 45 % méně než v roce předchozím. Částka 3,6 mld. představuje necelých 9 % z výše škod v lesích za rok 2020. 

„Za období 2017-2019 činila finanční podpora na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity dle údajů Ministerstva zemědělství 9,3 mld. Kč. Je nutné však doplnit, že vyčíslené ekonomické škody v důsledku kůrovcové kalamity v českých lesích dosahovaly za období 2018- 2020 jsou rekordních 100 miliard,“vysvětluje Martin Fojt

Kůrovec způsobil v posledních letech katastrofální škody v lesích, které v důsledku ovlivní českou krajinu na další desítky let. Navrhovaná výše podpory za rok 2020 není podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) adekvátní. Současná vláda sice deklaruje odpovědnost za lesy jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, ale její rozhodnutí o tom bohužel nesvědčí.

Pro příští vládu pak bude klíčovým úkolem zajistit udržitelné financování lesního hospodářství do budoucna. Bude potřeba co nejdříve nalézt konstruktivní řešení a počítat s tím, že pro zachování lesů a jejich ekosystémových funkcí bude nutné v rozpočtu MZe počítat každoročně s částkou 10-12 miliard korun. 

Předchozí

Gebrüder Weiss navyšuje kapacitu svých solárních elektráren

Města dále porostou – budoucnost je v budování inteligentních a zelených budov prostoupených technologiemi

Další