Světelný smog tématem českého předsednictví

| |

Noční tmu potřebuje člověk i příroda. MŽP chce využít našeho předsednictví EU a zajistit zvýšení ochrany před světelným znečištěním.

Právě před 20 lety došlo k začlenění světelného znečištění do zákona o ochraně ovzduší. Česká republika se tak stala průkopnickou zemí, která tuto problematiku zahrnula do celostátní legislativy. Přestože byl zákon nakonec v roce 2012 zrušen, vznikla v ČR již v roce 2009 první oblast tmavé oblohy. Změnu by nově měla přinést právě dokončovaná Česká technická norma pro omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a prováděcí vyhláška k novému stavebnímu zákonu o požadavcích na výstavbu. Ta zakotví definici světelného znečištění a světelně-technické požadavky na stavby.

Při příležitosti blížícího se českého předsednictví v Radě EU chystá MŽP ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno na 26. října mezinárodní konferenci LightPollution 2022, na níž představí opatření proti světelnému znečištění přijímaná v různých evropských státech. Zúčastní se jí zástupci evropských států, Evropské komise či International DarkSkyAssociation. Česká republika tak svá prvenství v ochraně nočního životního prostředí nyní po 20 letech od přijetí prvního právního řešení na celostátní úrovni zarámuje při předsednictví EU tím, že problematiku světelného znečištění vnáší do společného evropského prostoru.  

Máme s ní totiž bohaté zkušenosti: Česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy byla první oblastí tmavé oblohy v Evropě, a dokonce první přeshraniční oblastí tohoto typu na světě. Po jejím vzoru následoval v roce 2010 Park tmavé oblohy Poloniny na Slovensku. V současnosti se ČR pyšní již čtyřmi oblastmi s nízkou úrovní světelného znečištění. Postupně se přidala Beskydská a Manětínská oblast tmavé oblohy a také iniciativa vzešlá od občanů a podpořena obcemi – Bystřické tmavé nebe.

Česká astronomická společnost ústy předsedy odborné skupiny pro řešení světelného znečištění Pavla Suchana dodává: „Tma se z našich životů postupně vytrácí. Vidíme čím dál méně hvězd. Příroda a člověk neodpočívají a neregenerují jak by bylo potřeba a přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí v našich životech. Tma se stává ohroženým druhem.“ S osvětou pomáhá před rokem aktualizovaná Jednoduchá osvětlovací příručka, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí s podporou Svazu měst a obcí ČR. Publikace shrnuje aspekty světelného znečištění, a nejen obcím doporučuje, jak osvětlovat a svítit šetrněji. V roce 2020 byl vydán Metodický pokyn k předcházení a snižování světelného znečištění k využití v rámci procesu EIA. Principy omezení světelného znečištění se od roku 2017 zanesly i do finančních podpor na modernizaci osvětlovacích soustav v českých obcích.

Předchozí

Tuna oxidu uhličitého v Brně

Coca-Cola vydala pravidelný report udržitelnosti

Další