Česko kráčí k čistší energetice

| |

Vláda schválila program pro Modernizační fond. Česká energetika projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. 

Mezi opatření, která by se měla touto cestou vydat, budou patřit investice v oblasti teplárenství, budování nových obnovitelných zdrojů, ale také dopravy či modernizace průmyslu a podnikání. Výsledkem bude významné snížení emisí skleníkových plynů a pozitivní dopad na klima i životní prostředí. Využívat k tomu bude devět programů podpory a peníze ze 150miliardového Modernizačního fondu, jehož základní strategický dokument schválila vláda. Česká republika tak pokračuje v plnění slíbených závazků o ochraně klimatu a snižování emisí CO2.

„Modernizačnímu fondu se od loňského roku velmi intenzivně věnujeme a v porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravách napřed. Schválení programového dokumentu vládou je důležitým krokem, na který nyní navazuje příprava prvních ostrých dotačních výzev, aby žadatelé mohli čerpat peníze co nejrychleji. Pokud se podaří Evropské investiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto nového finančního nástroje, příjem žádostí by v některých programech mohl odstartovat už během letošního března. Bude to obrovská příležitost ke změně naší energetiky směrem k její nízkoemisní budoucnosti a my jsme připraveni ji účinně a rychle podpořit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle základních cílů a strategií v oblasti energetiky a klimatu programový dokument stanovuje devět oblastí, tzv. programů podpory (kompletní přehled níže) a předpokládaný objem financí, které by na ně měly být v nadcházejících letech vyčleněny. Nejvíce peněz by mělo jít do nových obnovitelných zdrojů v energetice, na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií, zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

„Rozdělení prostředků může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Každé tři roky budeme vládu informovat o stavu implementace a na základě vyhodnocení míry využití prostředků a příspěvku dané oblasti k dosažení cíle případně navrhneme úpravu alokací jednotlivých prováděcích programů či úpravu jejich věcného zaměření,“ vysvětluje náměstek pro řízení EU fondů MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Pro žadatele z České republiky je připravena částka ve výši přibližně 150 miliard korun, při současné ceně emisních povolenek. Ta se může v průběhu času měnit i s ohledem na revizi klimatických cílů EU. Tyto peníze bude možné čerpat následujících deset let. Modernizační fond je otevřený pro širokou škálu žadatelů, jak pro zástupce veřejného sektoru, tak i pro malé a velké podnikatele.

Předregistrační výzvy 

Už na podzim loňského roku Státní fond životního prostředí ČR spustil tzv. předregistrační výzvy pro první tři programy. „Dosud evidujeme na 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun, nejedná se ale o požadavek na dotaci, nýbrž o celkové předpokládané investiční výdaje projektů. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů, kteří se na nás obrací, předpokládáme, že další záměry ještě dorazí,“ popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má Modernizační fond na starosti. Předregistrační výzvy byly pro zájemce otevřené do 1. února 2021.

„Smyslem předregistračních výzev je aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace následně využijeme pro co nejefektivnější nastavení ostrých výzev tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím. Zároveň jsme tímto krokem investorům umožnili dopředu jejich projektové záměry konzultovat,“ zdůvodňuje Petr Valdman a dodává, že rozhodně neplatí, že kdo se do února do předregistračních výzev nepřihlásí, nebude mít v dalších letech nárok na předložení žádostí do ostrých dotačních výzev. Předregistrace v nyní otevřených výzvách je povinná jen pro projekty podávané v roce 2021. V druhé polovině roku 2021 je v plánu vypsání dalších předregistračních výzev pro následující roky.

Cílem je odklon od uhlí a snížení emisí CO2

Fond má především pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky, zejména skrze financování projektů přispívajících k výstavbě nových obnovitelných zdrojů energie, dále na dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dekarbonizaci a modernizaci dopravy. Významnou oblastí podpory jsou také energetické úspory v budovách a veřejném osvětlení a rozvoj komunitní energetiky. Příjemcem a zároveň poskytovatelem finančních prostředků z Modernizačního fondu byl určen Státní fond životního prostředí ČR.

Programy podpory Modernizačního fondu (rozdělení alokace v procentech)

– Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)

– Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)

– Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)

– Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)

– Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %)

– Modernizace veřejné dopravy (5 %)

– Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %)

– Komunitní energetika (1,5 %)

– Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %)

Předchozí

Nové požadavky pro recyklaci lithiových baterií

Výrobní podniky 3M v Polsku ze 100 % napájí zelená energie

Další