Výrobní podniky 3M v Polsku ze 100 % napájí zelená energie

| |

Od začátku letošního roku odebírají všechny polské továrny a kanceláře společnosti 3M elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů. Zelená energie se v polských závodech 3M použije k výrobě více než 12 000 produktů. Přechod na obnovitelné zdroje energie umožní společnosti výrazně snížit uhlíkovou stopu a emise oxidu uhličitého.

3M je od roku 2019 členem RE100, globální iniciativy pro udržitelný rozvoj vytvořené neziskovou organizací The Climate Group. Ta sdružuje společnosti, které si kladou za cíl využívat 100% obnovitelnou energii a snížit emise CO2v ovzduší. V souvislosti se vstupem do RE100 se společnost 3M zavázala, že do roku 2050 budou všechny její světové centrály využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na základě zelené strategie společnosti 3M se také předpokládá, že do roku 2025 bude tvořit podíl obnovitelné energie odebíraný ve všech pobočkách 3M nejméně 50 %.

“Vzhledem k rozsahu výrobní činnosti v Polsku bylo rozhodnutí o přechodu na 100% obnovitelnou energii od začátku roku 2021 klíčovým krokem ke splnění globálního cíle 3M. Péče o udržitelný rozvoj a místní komunitu je naší prioritou v souladu s naší dlouhodobou strategií,” říká Anthony Crawford, ředitel výrobních operací společnosti 3M ve východní Evropě a dodává: “Nákup čisté energie je dalším prvkem naší politiky udržitelného rozvoje, s jejíž pomocí podporujeme rozvoj zelených zdrojů a minimalizujeme negativní dopady produkce na životní prostředí.”

Jedno z největších výrobních center 3M na světě se nachází v polské Vratislavi, odkud se výrobky dodávají mimo jiné i do České republiky, kde slouží českým zákazníkům. Významné jsou také závody v Rabce a Janinově. Centrum globálních služeb a 3M Poland se nachází v Kajetanech poblíž Varšavy. 3M vyrábí přes 12 tisíc různých produktů pro automobilový, farmaceutický, zdravotnický, potravinářský, elektronický, spotřební a letecký průmysl, které se od nynějška budou vyrábět s pomocí zelené energie.

Společnost podepsala smlouvu na nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů pro všechny lokality v Polsku. Energie pochází polských z větrných a solárních farem. Záruku původu dodávky zelené energie vydává výrobcům polský Energetický regulační úřad. Objem zelené energie dodávané do polských továren a kanceláří společnosti 3M bude činit přibližně 60 gigawatthodin ročně. Využití zelené elektřiny vyprodukuje v porovnání s uhelnou energií o 47 000 tun CO2 méně. Tolik oxidu uhličitého by muselo 700 tisíc stromů čistit 10 let.

Také 3M Česko používá energii z obnovitelných zdrojů. 3M v České republice sice nemá žádný ze svých výrobních provozů, ale její kanceláře v pražském byznys parku na Chodově odebírají podobně jako kanceláře a továrny v Polsku pouze certifikovanou, 100% ekologicky vyrobenou elektřinu v rámci produktu Energie EKO Gold od Pražské energetiky. 

Závazek společnosti 3M vůči obnovitelné energii je součástí globální strategie společnosti na ochranu klimatu, podporu inovací k dekarbonizaci energetiky a snížení své ekologické stopy. Společnost 3M v Polsku již mnoho let investuje do moderních výrobních řešení, která snižují spotřebu elektřiny a plynu. Od roku 2015 se jejich spotřeba snížila o více než 20 %.

Předchozí

Česko kráčí k čistší energetice

Obrovský zájem o Modernizační fond

Další