Gebrüder Weiss chystá v ČR další krok v digitalizaci doručovacího procesu

| |

Gebrüder Weiss pokračuje v České republice v digitalizaci svých procesů a přepravních dokumentů. Od května testuje plně elektronickou verzi potvrzení o doručení při rozvozu zásilek sběrné služby. „Tato změna přispěje k efektivnější správě přepravních dokumentů, ještě hladšímu průběhu procesů a zároveň snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Jedním z hlavních budoucích přínosů využití elektronické podoby POD (proof of delivery) je zjednodušení a zrychlení administrace celého procesu. Namísto dvou vyhotovení příslušného dokumentu postačí jediný originál, který je uložen v tzv. optickém archivu a zákazníci do něj mohou kdykoli nahlédnout prostřednictvím zákaznického portálu myGW. Podobný postup je aplikován již v současnosti, kdy se do archivu dostává i kopie fyzického potvrzení o doručení, tento proces však obvykle vyžaduje čas pro zpracování a multiplikuje práci s jediným dokumentem. V budoucím plně elektronickém procesu dochází k potvrzení převzetí zboží prostřednictvím dotykového scanneru, který obsluhuje doručující řidič. 

„Elektronický systém umožní totéž, co je možno zaznamenat na papír. Od informací o stavu doručení, případném poškození každého nákladového kusu včetně pohodlného pořízení dokumentačních fotografií až po evidenci paletového konta. Všechna data se pak okamžitě přenáší do centrálního systému a z něj do portálu myGW. Zákazník má tedy k dispozici informace o průběhu doručení zásilky v reálném čase. Méně tištěných dokumentů přináší také úsporu papíru, což snižuje dopad činnosti Gebrüder Weiss na životní prostředí,“ vysvětluje Karel Šindelář, oblastní ředitel Čechy Gebrüder Weiss.

V rámci pilotního provozu testuje tento systém několik desítek řidičů, v dohledné době se počítá s přechodem na plný provoz, který fyzickou formu dokumentu zcela nahradí.

Předchozí

DHL rozšiřuje flotilu ekologických kamionů na zkapalněný zemní plyn

Zjistěte, jak může přechod na LED osvětlení pomoci EU v jejím úsilí o dosažení nulových emisí

Další