Zjistěte, jak může přechod na LED osvětlení pomoci EU v jejím úsilí o dosažení nulových emisí

| |

Zjištění společnosti Signify (Euronext: LIGHT), světového lídra v oblasti osvětlení, ukazují, že v EU, kde se osvětlení podle odhadů podílí na celkové spotřebě elektřiny přibližně 10 %, představuje modernizace konvenčních svítidel na LED technologii významnou příležitost, jak Evropské Unii pomoci dosáhnout do roku 2050 nulových emisí uhlíku. Takový přechod dále pomůže všem 27 členským státům splnit cíle Evropské zelené dohody a dostát svým závazkům v rámci Pařížské dohody.

Modernizace stávajících 2,3 miliardy konvenčních svítidel v EU na LED svítidla sníží množství emisí CO2 o 50,9 milionu tun. To odpovídá množství CO2, které by za rok pohltilo 2,3 miliardy stromů – les větší než Spojené království. Úspora elektrické energie by činila 188,5 TWh, což odpovídá roční spotřebě 51,8 milionu domácností, tedy více než čtvrtině všech domácností v EU. To znamená roční úsporu nákladů na elektřinu ve výši 40 miliard EUR ve všech 27 členských státech. Kromě toho na každý 1 milion EUR investovaný do energetické renovace budov vznikne v EU v průměru 18 pracovních míst.

Největší příležitost představuje modernizace profesionálního osvětlení, které zahrnuje osvětlení v kancelářích, průmyslových komplexech, na silnicích, v parcích, v obchodech a hotelech, s potenciálem snížení emisí CO2 o 42 milionů tun. Navíc je to jedna z nejrychlejších a nejjednodušších částí renovace budov, která zároveň přináší nejvyšší úspory elektrické energie ze všech technologií výměny.

Pokud by navíc občané EU modernizovali veškeré osvětlení v obytných budovách, snížily by se emise CO2 o 8,9 milionu tun ročně.

Vzhledem k tomu, že největší příležitost je v profesionálním segmentu, Signify vyzývá EU, aby více než zdvojnásobila tempo renovací budov na 3 % ročně a přešla na inteligentní LED osvětlení. To by měl doprovázet také celoevropský informační program pro veřejnost zaměřený na spotřebitele, který by vysvětloval ekologické a ekonomické výhody přechodu na LED osvětlení v jejich domácnostech.

Přechod na LED osvětlení odráží názory vyjádřené Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Ve své nedávné zprávě „NetZero do roku 2050“ doporučila, aby prodej LED žárovek „dosáhl do roku 2025 ve všech regionech“ světa 100 % a aby minimální normy energetické náročnosti byly doprovázeny inteligentním řízením spotřebičů.

„Naléhavost přijetí opatření v oblasti klimatu se v uplynulém roce zvýšila,“ říká Harry Verhaar, globální vedoucí oddělení pro styk s veřejností a vládou ve společnosti Signify. „Naše zjištění ukazují, že přechod na propojené LED osvětlení poskytuje EU jedinečnou příležitost, jak pomoci dosáhnout svých cílů v oblasti snižování emisí a stimulovat národní ekonomiky. Klíčem k realizaci tohoto cíle je zrychlení tempa renovace budov na 3 % ročně. Při přechodu na LED osvětlení se počáteční investice vrátí za méně než dva roky. Pro planetu, digitální budoucnost Evropy a tvorbu pracovních míst je to jasný krok.“

Přečtěte si více o opatřeních společnosti Signify, která mohou pomoci urychlit realizaci programu EU Green Deal, a navštivte webovou stránku věnovanou našemu programu Green Switch.

Předchozí

Gebrüder Weiss chystá v ČR další krok v digitalizaci doručovacího procesu

Evropa do roku 2030 vyrobí stejné množství čistého vodíku jako vyrábí dnes špinavého

Další