Méně skládek. Více energie pro města.

| |

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích. 

Na úrovni obcí lze biologicky rozložitelný odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“, a to v rámci smluvních lokalit po České republice. Svoz a rozmístění nádob zajišťujeme také pro majitele podniků, kterým rovněž vzniká povinnost recyklace. Proto Energy financial group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS zahájili spolupráci s městem Šumperk. Občané budou nově moci sbírat gastroodpad, tedy zejména zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do sběrných nádob, ze kterých následně poputuje do nedaleké bioplynky k dalšímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Město Šumperk chce tímto způsobem řešit narůstající množství skládkovaného odpadu a umožnit jeho efektivnější třídění.

Místostarosta Šumperka Jakub Jirgl k tomu dodává: Množství komunálního odpadu každoročně narůstá a jeho správné třídění je způsobem, jak ulevit už, tak přeplněným skládkám. Podle našich informací je až 30 procent odpadu z domácností tvořeno zbytky z kuchyně. Právě ty se však dají využít pro energetické zpracování. Z toho důvodu pro nás byla spolupráce s Energy financial group, která provozuje nedaleké zařízení v Rapotíně, vhodným řešením. Projekt je zatím v začátcích, nejprve musíme otestovat ochotu občanů třídit odpad novým způsobem. V tuto chvíli čekáme, jak se tato iniciativa ujme.

Rozhodnutí obce částečně souvisí se změnou odpadové legislativy. Počátkem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který zohledňuje požadavky Evropské unie na vyšší míru třídění a znovuvyužití komunálních odpadů. Do roku 2025 by se měl podíl vytříděných využitelných složek odpadu navýšit alespoň na 60 procent, tedy zhruba o 20 procent oproti současnému stavu. Shromažďování gastroodpadu z domácností je jedním z prostředků, jak toho docílit. V budoucnu se navíc počítá s nárůstem poplatků za skládkování využitelného odpadu, do roku 2030 by se mohl zvýšit ze současných 800 Kč/t až na 1850 Kč/t. Dá se očekávat i sílící tlak na zpracování odpadu v rámci regionů, aby zbytečně necestoval do vzdálených lokalit. 

contents_paragraph_right_horizontal_zoom_171

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS dokáže ekologicky zpracovat širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů na bioplyn, elektrickou energii a teplo, které následně distribuujeme ke koncovým zákazníkům. Navíc odběratelé, k nímž se elektřina dostane, se budou moci přesvědčit, že je odpad skutečně zpracován užitečným způsobem. 

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS vznikla jako jedna z prvních odpadářských bioplynových stanic u nás. Ročně zpracuje 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, z něhož vyprodukuje bioplyn, který dále upravuje na elektřinu a teplo a rovněž biometan. Vlastnosti tohoto vysoce kvalitního plynu jsou srovnatelné se zemním plynem, biometan tak může být vtláčen do plynárenské soustavy nebo využit jako pokročilé ekologické palivo BioCNG. Zelenou elektřinu EFG nabízí přímo koncovým zákazníkům prostřednictvím společnosti EFG Green energy. 

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už tak nemusí pro města a obce představovat problém. Více informací najdete na webových stránkách: www.tridimgastro.cz

Předchozí

Kvalita ovzduší v České republice

Na nástup elektromobility se těší zejména mladá generace

Další