Na nástup elektromobility se těší zejména mladá generace

| |

Při výběru automobilu je šetrnost k životnímu prostředí pro spotřebitele momentálně jedním z nejméně důležitých témat. Zatím podstatně více hledí na cenu, kvalitu a spolehlivost nebo značku. Mezi dva nejdůležitější parametry výběru automobilu řadí šetrnost k životnímu prostředí pouze 4 procenta spotřebitelů. Naproti tomu u spotřební elektroniky, která je v rodinném rozpočtu násobně nižším výdajem, hledí na energetickou šetrnost 19 procent spotřebitelů. 

Výzkum agentury IPSOS pro společnost ESSOX na vzorku 1 051 českých spotřebitelů ukazuje, že význam ekologie a dlouhodobé udržitelnosti klesá s rostoucím věkem spotřebitele. Zatímco u věkové skupiny 18-26 let je šetrnost k životnímu prostředí při výběru automobilu jedním ze dvou klíčových parametrů výběru pro 9 procent dotázaných, u kategorie 27-44 let je to pouze u 5 procent respondentů. U řidičů starších 45 let hledí na ekologii při výběru automobilu pouze 2 procenta dotázaných. 

„Není pochyb, že stojíme na začátku obrovské změny, a to nejen v automobilovém průmyslu. Je ale logické, že s rostoucím věkem jsou spotřebitelé opatrnější. Ne každý je v tuto chvíli na tak velkou změnu připraven,“ uvedla Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. 

S rostoucí finanční dostupností zboží ovšem roste i význam šetrnosti k životnímu prostředí. Při nákupu spotřební elektroniky již řadí tento parametr mezi dva nejdůležitější 19 procent respondentů. Ačkoli i zde hrají prim kvalita a cena, energetická šetrnost je uváděna spotřebiteli již na třetím místě v pořadí. Pokud je tedy pro spotřebitele zboží cenově dostupnější, jsou ochotní více zvažovat i ekologické aspekty jeho výroby a provozu. 

„Finanční dostupnost výrobku hraje u českých spotřebitelů klíčovou roli. Pokud chtějí finanční instituce přispět ke snižování karbonové stopy, je kromě jejich vlastního odpovědného chování dalším klíčovým přínosem zajištění dostupného financování nových technologií. Pokud budou vozidla s alternativním pohonem i potřebná infrastruktura finančně dostupné, spotřebitelé si k nim cestu přirozeně najdou,“ dodává Jana Hanušová.

S ohledem na pomalejší dynamiku rozvoje infrastruktury a stále vysokou cenu elektromobilů je pro Čechy prozatím elektromobilita spíše změnou, kterou pozorují z povzdáli. Celých 60 procent dotázaných respondentů by bylo raději, kdyby nemuseli v dohledné době elektromobil vůbec pořizovat. V horizontu 5-10 let však počítá 28 procent dotázaných s tím, že budou mít v rodině alespoň jeden elektromobil.

Předchozí

Méně skládek. Více energie pro města.

Ostravský startup Perfect-Air má po Soulmates Ventures dalšího investora

Další