Od roku 2030 se bude prodávat více elektromobilů než tradičních vozů

| |

Zdroj: Kia Czech

Podle odhadů automobilky Kia začnou elektromobily celosvětově od roku 2030 v prodejích dominovat. Již pět let před tím, než bude v Evropě zakázán prodej tradičních vozů, se budou Češi moci podle Kia spolehnout na dostatečnou nabídku dostupných elektromobilů, široké spektrum doplňkových služeb a běžné dodací lhůty. Stát se zaměří na podporu veřejného sektoru a výstavby dobíjecí infrastruktury. Připraveno má více než 42 miliard korun.

„V Evropě vnímáme jako ,bod zlomu‘ rok 2030, ale na prodejích Kia počítáme v té době již s téměř 90% podílem elektrifikovaných vozů. Zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 tak bude podle nás více postupným vývojem než skokovou změnou. Do rozvoje elektromobility investujeme již nyní stovky miliard korun a další prostředky vkládáme postupně do akvizic společností zajišťujících maximální soběstačnost v rámci výroby i logistiky,“ sdělil Arnošt Barna, generální ředitel společnosti Kia Czech, a dodal: „V České republice poskytujeme ve spolupráci se společností E.ON například kompletní řešení pro domácí dobíjení včetně vyřízení dotací. V Evropě se podílíme na budování ultra rychlé dobíjecí sítě IONITY.“

Stát má na podporu elektromobility v Česku připraveny hned tři nástroje. Do roku 2023 je to Národní plán obnovy, dále do roku 2027 budou čerpány finance z příslušných operačních programů a do roku 2030 se počítá s využitím prostředků z Modernizačního fondu. „Celkem rozdělíme více než 42 miliard korun na rozvoj dobíjecích stanic a pořízení elektrických autobusů či osobních vozů. Žádosti budou moci podávat zejména obce, kraje a státní čiměstské podniky. S podporou nákupu elektromobilů pro domácnosti zatím nepočítáme,“ uvedl Tomáš Tesař, náměstek na Ministerstvu životního prostředí s tím, že bude nutné řešit také zajištění dostatečné kapacity elektrické sítě, parkování vozidel v podzemních garážích, podporu inovací a splnění požadavků vyplývajících ze související legislativy. Všechny tyto kroky budou muset být podle Tesaře zohledněny v rámci aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, která je plánovaná na rok 2024.

V rámci přechodu k elektromobilitě chce automobilka Kia v České republice již od příštího roku ukončovat prodeje vybraných modelů se spalovacími motory a postupně je nahrazovat elektrifikovanými ekvivalenty v rámci všech segmentů. Do pěti let pak plánuje mít v nabídce již 14 čistě elektrických modelů a do roku 2035 budou všechny nabízené vozy v Evropě pouze s elektrickým pohonem.

„Nedávná čipová krize, kterou jsme jako jedni z mála přečkali bez nutnosti omezení výroby, nám rovněž ukázala důležitost dostatku vlastních komponentů. Také proto jsme si pro další roky zajistili hned dva dodavatele akumulátorů nebo zahájili spolupráci na vývoji vlastních polovodičů,“ informoval ArnoštBarna a připomněl, že součástí globální skupiny jsou také například zpracovatelé oceli nebo lodní dopravci. Podle Barny je cílem akviziční strategie firmy schopnost zajistit si stěžejní produkty či služby v rámci skupiny. To má následně pomoci k produkci dostatku dostupných elektromobilů v běžných dodacích lhůtách i po roce 2035.

Změny se v souvislosti s nárůstem prodejů elektromobilů výrazně dotýkají i dealerů. Ti musejí reagovat na nové požadavky jak ze strany zákazníků, tak automobilek. „Stále častěji odpovídáme na dotazy týkající se ceny servisu, dotací, domácího dobíjení nebo dojezdu vozů. Již před lety jsme proto začali proškolovat nejen naše prodejce, ale také například servisní techniky. Požadavky se totiž mění i v této oblasti. Kde dříve stačil zručný automechanik, dnes potřebujeme spíše elektrikáře či IT specialistu,“ vysvětlil Petr Hurych, ředitel dealerství Kia UNIKOM. Popsal rovněž, jak se v souvislosti s elektromobilitou proměňují i samotná dealerství. Instalují se fotovoltaické panely, dobíjecí stanice, recykluje se voda a šetří energiemi. To vše s cílem dosáhnout udržitelného provozu.

Automobilka Kia si předsevzala dosáhnout do roku 2045 uhlíkové neutrality v rámci všech svých aktivit od výroby přes logistiku a prodej až po likvidaci odpadů. Za tímto účelem spolupracuje například na čištění oceánů s organizací TheOceanCleanup, investuje do systému pro využívání vysloužilých akumulátorů, vývoje vodíkových palivových článků nebo syntetického paliva a pro výrobu svých modelů využívá udržitelné materiály, jejichž podíl bude dále zvyšovat. V souladu se závazkem je například evropský výrobní závod Kia na Slovensku napájen již ze 100 % elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Předchozí

Jeden, dva… až devět cestujících, Aneb elektromobilita pro každého

V minulém roce podniky vypustily opět více toxických látek

Další