Podpora ekovýchovných aktivit

| |

Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu. 

Státní fond životního prostředí ČR počítá s podporou výukových programů, cílených na školy, laickou a odbornou veřejnost, vzniknout mohou ale i nové televizní dokumenty a rozhlasové pořady, publikace či on-line kampaně. Elektronický příjem žádostí byl zahájen 15. prosince 2020 a potrvá až do poloviny února 2021.

„Výzva Reine je společná pro všechny oblasti podpory, kterým se v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů věnujeme. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat finanční podporu od 130 tisíc do 1,3 milionu korun na jeden projekt, dotace jim pokryje až 90 procent z celkových způsobilých výdajů. Tematicky mají na výběr ze čtyř oblastí – ochrana ekosystémů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, na kvalitu vod a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni. Na každou z těchto oblastí máme vyčleněno 7,8 milionu korun,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Uchazeči mohou volit z celého spektra vzdělávacích ekologických projektů. Prostředky jsou určeny k přípravě konferencí, seminářů, kurzů či školení. Cílit mohou na zaměstnance firem, školní mládež, odbornou i širokou veřejnost. Ve výzvě Reine však nejde pouze o environmentální výukové programy. Podpora směruje také na osvětové projekty, například tvorbu informačních odborných a populárně-naučných materiálů, jako jsou rozhlasové pořady, dokumentární filmy, publikace nebo on-line vzdělávací kampaně.

Žádosti o podporu mohou zájemci podávat on-line prostřednictvím Agendového informačního systému AIS SFŽP ČR, a to od 15. prosince 2020 až do 15. února 2021. Ke své žádosti mimo jiné předloží seznam referencí, kterým doloží své zkušenosti s realizací informačních či vzdělávacích kampaní. Vzhledem k nižší alokaci této výzvy a poměrně velkému zájmu ze strany potenciálních žadatelů bude moci jeden uchazeč předložit v každé oblasti nejvýše jednu žádost. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2023.

Předchozí

Obrovský zájem o Modernizační fond

Třídíme pro krásu: Vzdělávací web

Další