Třídíme pro krásu: Vzdělávací web

| |

Společnost L’Oréal Česká republika ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM spouští vzdělávací web tridimeprokrasu.cz s cílem zvýšit povědomí o třídění odpadu z hygienických a kosmetických přípravků.  Tato iniciativa reflektuje závazek programu udržitelnosti L’Oréal pro budoucnost, v němž se L’Oréal zavazuje ke vzdělávání svých spotřebitelů v oblasti udržitelných kosmetických postupů a v oběhové ekonomice třídění odpadu z obalů. Na podporu iniciativy se společnost L’Oréal rozhodla zahrnout do komunikace svých značek pokyny pro třídění obalů.

„Do této kampaně se zapojilo 15 značek skupiny L’Oréal, jako L’Oréal Paris, Garnier, Vichy, La Roche-Posay, Lancôme, Biotherm, L’Oréal Professionnel nebo Kérastase. Značky zvýší povědomí spotřebitelů o třídění obalů kosmetických přípravků prostřednictvím sociálních médií a také pomocí jejích produktových reklam, aby zapojily své spotřebitele do správného třídění obalů kosmetických přípravků, “uvedla Brigitte Streller, generální ředitelka L’Oréal Česká republika. 

Třídíme pro krásu protože:

  • Třídíme, abychom šetřili přírodní zdroje
  • Třídíme, abychom omezili emise skleníkových plynů.
  • Třídíme, abychom vytvářeli pracovní místa

Více o udržitelnosti ve společnosti L’Oréal

Vzhledem k tomu, že obaly mají důležitý význam v celkové ekologické stopě kosmetického přípravku, zavedla společnost L’Oréal v roce 2007 strategii udržitelného balení, založenou na třech pilířích: „Respect – brát ohled“, „Reduce – Snížit“ a „Replace – Nahradit“. Společnost L’Oréal se zavázala do roku 2030 snížit množství obalů o 20% a zajistit, aby 100% jejích plastových obalů pocházelo z recyklovaných nebo obnovitelných zdrojů.  Dále si skupina stanovila za cíl do roku 2025 učinit 100% svých obalů znovu naplnitelnými, opakovaně použitelnými, recyklovatelnými nebo kompostovatelnými, a přispět tak k cirkulaci materiálů.

Udržitelné opětovné využití materiálů však může být úspěšné pouze tehdy, přispěje-li konečný spotřebitel. Pro zajištění recyklace nebo využití materiálů je nezbytné správné třídění odpadu.

Objevte více: https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/

Předchozí

Podpora ekovýchovných aktivit

Největší česká baterie obstála v testech

Další