Světový fond na ochranu přírody a WRI se spojily s bankou HSBC na řešení klimatické krize

| |

Světový fond na ochranu přírody (WWF) a nezisková organizace World Resources Institute (WRI) uzavřely partnerství s bankou HSBC, jehož cílem je odstranit překážky bránící financování firem a projektů zabývajících se změnou klimatu. Spolupráce se zaměří na podporu tří oblastí – startupů vyvíjejících technologie ke snížení emisí oxidu uhličitého, projektů na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a iniciativ k přechodu na udržitelné zdroje energie.

Společně s neziskovými organizacemi banka podpoří udržitelné projekty, které by jinak čelily problémům s financováním kvůli regulacím, nízké poptávce nebo nedostatku pokročilých měřicích zařízení. Soustředěním se na terénní projekty chtějí organizace urychlit zavedení systémových řešení zaměřených na změnu klimatu.

„Čelíme klimatické krizi, které se musí finanční sektor postavit čelem a podpořit přechod k ekonomice s nulovou uhlíkovou stopou. Velké firmy, jako je HSBC, hrají klíčovou roli ve svém odvětví a mohou přispět k obnově naší planety a vybudování ekologičtější a spravedlivější ekonomiky. V rámci našeho partnerství chceme urychlit pokrok směrem k obnovitelným technologiím a pomoci přírodě,“ říká výkonná ředitelka WWF ve Velké Británii Tanya Steele.

Na podporu vybraných projektů vyčlení HSBC během následujících pěti let dvě miliardy korun (100 milionů dolarů). Partnerství je součástí klimatické strategie banky, která ji poprvé oznámila v říjnu 2020. Zavázala se k financování snížení emisí klientů ve svém portfoliu v souladu s cílem Pařížské dohody dosáhnout nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Své klienty při tomto přechodu plánuje banka podpořit do roku 2030 částkou od 15 do 20 bilionů korun (0,75–1 bilion dolarů) ve financování a investicích.

„Finanční instituce mají vliv a zdroje k tomu, aby prosazovaly řešení v oblasti klimatu, která by nasměrovala svět na udržitelnější cestu. Banka HSBC se svým postavením a celosvětovou působností může jít příkladem tak, že se v rámci svého portfolia zaměří více na investice s ohledem na přírodu. Velice nás těší, že se můžeme připojit k WWF a HSBC a společně dojít dál, než kdybychom se vydali na cestu každý sám,“ říká generální ředitel WRI Manish Bapna.

Všechny tři organizace vnímají klimatickou změnu jako naléhavý problém, a proto chtějí pomoci již nyní, aby se podařilo dosáhnout cílů Pařížské dohody co nejdříve. Jejich spolupráce se zaměří na tři oblasti. 

První z nich je podpora firemních inovací, jejichž cílem je snižování emisí uhlíku. Obzvláště začínající firmy se potýkají s problémy s financováním a hledáním správných partnerů a mentorů. Prostřednictvím platformy WWF Impactio se budou moci nadějné začínající firmy spojit s předními univerzitami, výzkumnými ústavy, inkubátory a akcelerátory. Pilotní část, do které se zapojilo 18 začínajících podniků z pěti trhů, byla právě dokončena a v roce 2021 se již chystá další.

Neziskové organizace společně s bankou také založily NBS Accelerator, kde poskytnou své odborné znalosti v oblasti technologií a financí firmám z celého světa a pomohou jim rozšířit jejich řešení s ohledem na přírodu. V rámci akcelerátoru nyní podporují více než 20 projektů na ochranu a obnovu mokřadů, mangrovových porostů a lesů a rozšíření udržitelného zemědělství. Tyto projekty ve spolupráci s místními partnery umožní přirozené zachycování oxidu uhličitého a zároveň zvýší sociální a environmentální odolnost na trzích nejvíce ohrožených změnou klimatu.

Poslední oblastí je přechod k většímu využívání udržitelné energie. Mezi hlavní cíle patří podpora programů k efektivnější spotřebě energie a využívání udržitelných zdrojů v Bangladéši, Číně, Indii, Indonésii a Vietnamu, které dohromady spotřebují více než 35 % vyrobené energie na světě.

„Podniky a vlády po celém světě se zavazují ke snížení své ekologické stopy a Česká republika není výjimkou. Zdejší firmy aktivně hledají možnosti udržitelného financování a zapojení se do udržitelných projektů. Mezi ně patří i naši klienti a jsme rádi, že s naší celosvětovou sítí a odbornými znalostmi dokážeme naplnit jejich potřeby,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika, a dodává: „U inovativních udržitelných projektů je důležité najít cestu, jak je udělat komerčně životaschopnými. Zpřístupnění co nejširšího spektra finančních zdrojů bude dalším důležitým faktorem přechodu k bezuhlíkové ekonomice. Partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody a neziskovou organizací World Resources Institute je krásným příkladem, jak může finanční sektor přispět k urychlení změn směrem k udržitelnější budoucnosti.“

Předchozí

Ostravský startup Perfect-Air má po Soulmates Ventures dalšího investora

V Česku by mělo být 20 vodíkových čerpaček pro nákladní auta

Další