Ve Žďáru zpracovávají odpady odborníci

| |

Žďár nad Sázavou se může pochlubit jednou z nejdéle působících firem na sběr a zpracování odpadu, která od začátku zaváděla řadu inovativních postupů. S ohledem na zpřísňující se ekologická pravidla je to pro město i region velká výhoda do budoucnosti.

Tradici profesionálního odpadového hospodářství, jak se říká nakládání s odpady domácností i firem, zahájila ve Žďáru nad Sázavou firma ODAS již v roce 1991. Ta položila základy modernímu zpracování odpadů, na které se mohou obyvatelé a firmy z města a dalších 130 obcí z širokého okolí dodnes spolehnout.

30 let pro čistotu města a okolí

Místní firma patřila mezi pokrokové společnosti a již v 90. letech viděla v odpadech potenciál pro jejich další zpracování a využití. Díky tomu zde již v roce 1995 vznikla třídicí linka, sběrné dvory působí ve Žďáru i okolí a vrcholnou technologií se stalo zprovoznění bioplynové stanice na energetické využití bioodpadů v roce 2009, tedy ve velkém předstihu před řadou jiných podobných provozoven. V roce 2016 aktivity žďárské společnosti zastřešila národní společnost AVE. Tato česká firma patří mezi vedoucí společnosti v oboru a na trhu působí od roku 1993. V České republice zaměstnává přes 2000 zaměstnanců a ročně přepraví více než 2 miliony tun odpadu.

AVE_Zdar_n_Saz_06
Společnost AVE používá ke svozu odpadu ve Žďáru nad Sázavou moderní vozy plnící přísné emisní předpisy.

Že jsou odpady velkou zátěží i pro města velikosti Žďáru, dokládají údaje za poslední roky: zatímco v roce 2009 se v místní třídírně zpracovalo 2800 t papíru, za poslední tři roky tento údaj vzrostl o téměř 80 % až k hranici téměř 5000 tun za rok. Hmotnost vytříděných plastů se zvýšila z přibližně 2000 t na více než 3000 t v roce 2019.

Ekologické nakládání s odpady

Jedním z hlavních cílů společnosti AVE je minimalizovat stopu člověka v oblasti odpadů, a to s maximálním důrazem na ekologii. Mottem firmy je „Čistá budoucnost je společný cíl“, což se konkrétně ve Žďáru projevuje jednak neustálou modernizací techniky, kam patří každoroční obnova automobilů plnících nejpřísnější ekologické předpisy, ale také třeba investicemi do třídicí linky, která v roce 2014 prošla zásadní rekonstrukcí. Prostorné zázemí se nachází na okraji obce směrem na Nové Veselí a zpracovává se zde plastový i papírový odpad k další recyklaci nebo termickému využití, nechybí střepiště pro uložení skleněného odpadu, specialisté si zde poradí i se stavební sutí a dalšími odpady.

Chloubou místní pobočky je bioplynová stanice. Bioodpad slouží k výrobě bioplynu pro ekologické vytápění, ale i dodávku elektřiny pro přibližně 1200 domácností.

Společnost v roce 2020 otevřela novou dílnu na demontáž vyřazených elektrospotřebičů, ta původní zahájila svou činnost již v roce 1999. Specialisté přístroje rozeberou a zejména barevné a želené kovy předají k dalšímu využití. Další novinkou je překladiště odpadů, kde od roku 2019 probíhá zhutnění odpadků a jejich odvoz k následnému zpracování.

Společnost v roce 2020 otevřela novou dílnu na demontáž vyřazených elektrospotřebičů.

Skutečnou chloubou v oblasti zpracování odpadů ve Žďáru je bioplynová stanice, do níž se sváží bioodpad z města i širšího regionu. Zbytky rostlin, posekaná tráva či biologicky odbouratelný odpad z běžných domácností slouží k výrobě bioplynu pro ekologické vytápění a ohřev vody pro cca 380 domácností a dodávku elektřiny pro přibližně 1200 domácností. Z přírodního materiálu vzniká také hodnotné hnojivo pro použití v zemědělství. Vedle toho se ve Žďáru zpracovává dřevo na tmavou nebo světlou štěpku, kterou lze využít na výrobu OSB desek, jako ochranu kořenových systémů nebo jako palivo.

Odborníci vědí, jak zpracovat odpad efektivně a levně

V rámci zpřísňujících se ekologických předpisů roste cena skládkovného, což prodražuje obcím nakládání s odpady. Díky zpracování bioodpadu má město a jeho občané proti jiným lokalitám velkou výhodu, přesto jsou i zde v oblasti třídění odpadů značné rezervy.

Tříděný odpad ve Žďáru tvoří jen asi 35 % veškerého komunálního odpadu, zákon však ukládá obcím již v roce 2025 předat k druhotnému zpracování minimálně 60 % odpadů. To vyžaduje spolupráci se silným a stabilním partnerem, který pomůže místním obyvatelům dosáhnout ekologického zpracování odpadů.

Ve Žďáru se zpracovává i dřevěný odpad na štěpku, kterou lze využít na výrobu OSB desek, jako ochranu kořenových systémů nebo jako palivo.

Zásadní výhodou pro město Žďár i jeho obyvatele je profesionální zázemí firmy AVE, která má celostátní zkušenosti v oboru a dokáže odpad zpracovat efektivně a s příznivou cenou. Zatímco například ve srovnatelně velkém Havlíčkové Brodě, kde provozují vlastní technické služby pro svoz odpadů, má město výdaje na odpadové hospodářství přes 30 milionů, Žďár nad Sázavou vynakládá jen 16,8 milionu. Občany z Havlíčkova Brodu stojí poplatek za odpad 720 Kč ročně, obyvatelé ze Žďáru platí jen 580 korun. Díky spolupráci se společností AVE tak šetří město i jeho občané.

AVE je ve Žďáru jako doma

Pobočka společnosti AVE vystupuje jako dobrý soused díky podpoře vzdělávacích a společensky prospěšných aktivit ve městě. Zaměřuje se na ochranu životního prostředí, například pravidelně provádí školy svým zázemím a vzdělává děti a mládež k zodpovědnému nakládání s odpady. V roce 2020 přispěla částkou 100 000 Kč na realizaci zelené střechy místní polikliniky. Žďárská pobočka pro zpracování odpadů je zde i díky 30leté tradici zkrátka doma a dobře zná potřeby místních obyvatel. V neposlední řadě zajišťuje práci pro 90 místních a 30 dalších zaměstnanců.

Předchozí

Další dohoda o energetických úsporách. S MPO ji uzavřela PRE

Česká republika není připravena recyklovat vlastní odpad

Další