Volvo se chystá snížit emise CO2

| |

Společnost Volvo Cars se rozhodla využít principy cirkulární ekonomiky k tomu, aby od roku 2025 uspořila jednu miliardu švédských korun ročně a současně snížila množství vyprodukovaných emisí uhlíku o 2,5 milionu tun.

Zmíněné rozhodnutí podporuje dlouhodobý cíl automobilky stát se do roku 2040 cirkulární společností s vytvořenou oběhovou smyčkou pro vysokoemisní materiály, jako jsou ocel a hliník. Tento uzavřený cyklus bude z velké části postaven na repasování, opravách, opětovném využívání a renovaci jednotlivých dílů.

„Společnost Volvo Cars představila jeden z nejambicióznějších klimatických plánů v automobilovém průmyslu. Abychom mohli dosáhnout vytyčených cílů, potřebujeme využívat cirkulární ekonomiku,“ uvedl Anders Kärrberg, ředitel pro globální udržitelnosti ve společnosti Volvo Cars. „Z toho důvodu je třeba přehodnotit vše, co děláme, a to včetně způsobu, jakým to děláme. Proto klademe silný důraz na integraci udržitelnosti do našeho způsobu myšlení a práce v rámci naší společnosti, přičemž se pro nás udržitelnost stává stejně důležitou, jako vždy byla bezpečnost.“

Abychom se do roku 2040 stali společností fungující na principech cirkulární ekonomiky, je třeba, aby byla každá ze součástek pro naše vozy navržena, zkonstruována a vyrobena za účelem opětovného využití buď přímo naší společností, nebo našimi dodavateli.

Společnost chce důrazem na efektivní nakládání se zdroji a udržení hodnoty materiálů a výsledných dílů co nejdelší možnou dobu optimalizovat využití materiálů, dílů i automobilů a současně eliminovat množství odpadu vznikajícího v rámci výrobního procesu. To současně povede k finančním úsporám a vytvoření nových zdrojů příjmu, přičemž se významně sníží dopad společnosti na životní prostředí.

Již nyní repasuje automobilka Volvo Cars součástky, jako jsou převodovky a motory, díky čemuž se jí daří lépe využívat materiály a snižovat množství vyprodukovaných emisí. V roce 2020 bylo repasováno přibližně 40 tisíc součástek, čímž došlo ke snížení množství vyprodukovaných emisí CO2 téměř o tři tisíce tun. V roce 2025 hodlá společnost Volvo Cars počet repasovaných součástek více než zdvojnásobit. Aby zajistila, že zůstane cenný materiál v oběhu, zrecyklovala v loňském roce 95 % svého výrobního odpadu. To zahrnovalo i 176 tisíc tun oceli, díky čemuž se zabránilo vzniku téměř 640 tisícům tun emisí CO2.

V roce 2020 se společnost Volvo Cars stala členem nadace Ellen MacArthur Fondation, která patří mezi přední světové sítě podporující oběhovou ekonomiku.

„Velmi vítáme závazek společnosti Volvo Cars navrhovat, vyvíjet a vyrábět své produkty tak, aby byly vhodné pro opětovné využívání. Vidět spojení mezi cirkulární ekonomikou, obchodní strategií a snižováním emisí uhlíku je velmi povzbudivé,“ řekl Joe Murphy, stojící v čele sítě nadace Ellen MacArthur Foundation. „Oběhová ekonomika nabízí firmám rámec pro životaschopný dlouhodobý růst, který současně prospívá lidské společnosti a životnímu prostředí.“

Z perspektivy cirkulární ekonomiky jsou důležité nové obchodní modely, v rámci nichž dostanou šanci na druhý životní cyklus například akumulátory pro elektrická vozidla. Při využití akumulátorů jako zásobáren energie mimo vozidla lze získat nový příliv finančních prostředků, snížit náklady a zároveň prodloužit životní cyklus akumulátorů.

Společnost Volvo Cars ve spolupráci se svými dodavateli zkoumá potenciál vysokonapěťových akumulátorů pro využití v rámci jejich druhého životního cyklu. Jedním z aktuálních příkladů je spolupráce se společností BatteryLoop, patřící pod švédskou skupinu Swedish Stena Recycling Group, která využívá právě akumulátory z automobilového průmyslu.

Společnosti BatteryLoop a Volvo Cars využívají akumulátory z elektrifikovaných vozů Volvo k vytvoření systému pro uchovávání solární energie. Počínaje dubnem bude uvedený systém sloužit jako zdroj energie v nabíjecích stanicích pro elektrifikovaná vozidla a elektrická kola při obchodním centru Essity, společnosti zabývající se hygienickými a zdravotními produkty, které se nachází mimo Göteborg.

Dále je zde podobný pilotní obchodní projekt, do kterého se s automobilkou Volvo Cars zapojily také společnosti jako Comsys AB (švédská technologická firma) a Fortum (evropská energetická společnost). Cílem projektu je zvýšit flexibilitu dodávek jedné ze švédských vodních elektráren společnosti Fortum a současně přispět k druhotnému využití akumulátorů z elektrických vozů. Soustavy akumulátorů z plug-in hybridních vozů Volvo budou sloužit jako statická úložiště energie, přičemž budou pomáhat dodávat do elektrické soustavy energii pro tzv. rychlé vyrovnání.

Prostřednictvím výše uvedených a celé řady dalších projektů společnost Volvo Cars zkoumá průběh stárnutí akumulátorů v jejich druhém životním cyklu, který je ve srovnání s jejich provozem ve voze podstatně méně náročný. Mimoto zmíněné projekty automobilce umožňují získat informace o komerční hodnotě akumulátorů po skončení jejich automobilového cyklu a identifikovat potenciální zdroje příjmů.

Předchozí

Penny nabije své zákazníky

Pasivní dům nebo „běžný dům“?

Další