Budvar získal jako první v ČR ocenění Lean&Green Award

| |

Zdroj: Budějovický Budvar

Budějovický Budvar, národní pivovar, se v rámci programu Lean&Green zavázal ke snížení emisí CO2 o 20 % do 5 let. Za svůj auditovaný akční plán získal jako první v České republice ocenění Lean&Green Award.

Program Lean&Green je součástí Lean&Green Europe, nejvýznamnější evropské organizace pro udržitelnou logistiku, který si klade za cíl komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Zapojení se do programu umožňuje společnostem zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu.

V rámci programu Lean&Green se Budějovický Budvar zavázal snížit emise CO2 z logistických aktivit minimálně o 20 %, a to v následujících 5 letech. Tento závazek byl zpracován v rámci auditovaného akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření uhlíkové stopy na základě mezinárodních protokolů a standardů. Akční plán pivovaru auditoval nezávislý subjekt Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – katedra logistiky. Budějovický Budvar se tak stal prvním držitelem ocenění Lean&Green Award v České republice.

„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým závazkem do dalších 5 let,“ uvedl k vítězství Pavel Pánek, provozní ředitel Budějovického Budvaru.

Snížení uhlíkové stopy Budějovický Budvar realizuje prostřednictvím mnohých aktivit. Využívá alternativních pohonů vozidel, sdílené distribuce, školí své řidiče ohledně úsporné jízdy aj. Součástí plánu je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetického managementu.

Předání ocenění se uskutečnilo v rámci největší národní logistické konference EASTLOG, kde byl rovněž manažerem dopravy Budějovického Budvaru Vojtěchem Lechnerem odprezentován pilotní projekt Budvar Expresu – tahače na LNG.

Předchozí

Plug-in hybrid má být ekologický. Komfort až na druhém místě?

Tepelné čerpadlo sníží náklady až o 80 %

Další