Češi se obávají nedostatku vody a výkyvů počasí

| |

Za největšího producenta CO2 v Česku považuje 42 % lidí průmyslovou výrobu, ukazuje průzkum energetického startupu bezDodavatele. Nelichotivé první místo přitom připadá energetice, která stojí za 40 % všech tuzemských emisí CO2. Zelenou elektřinu zatím podle průzkumu odebírá jen 5 % Čechů, další čtvrtina domácností to již plánuje. 

Čechům dělá starosti změna klimatu, ukázal průzkum pro energetický startup bezDodavatele. Největší obavy mají Češi z nedostatku vody (56 %), výkyvů počasí (55 %) nebo znečištěného ovzduší (53 %). Téměř třetina lidí se pak bojí klimatických migrantů. 

O příčinách hrozících změn ale máme zkreslené představy. Méně než 12 % lidí například ví, že nejvíce emisí skleníkového plynu COv Česku produkuje energetika. Právě toto odvětví má přitom na svědomí téměř polovinu těchto emisí. 4 z 10 Čechů jako největšího znečišťovatele nejčastěji označili průmysl, další třetina respondentů z nejvyšší produkce emisí viní dopravu.

Mýty o nespolehlivosti i ceně 

„Za obrovské množství emisí, které tuzemská energetika vyprodukuje, může především fakt, že stále ve velkém spoléháme na uhlí. Zajímavé je, že ačkoliv jsou Češi ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi k zeleným technologiím zdrženlivější, 58 % z nich se domnívá, že by měla elektřina z obnovitelných zdrojů v budoucnosti nahradit dosavadní způsob výroby elektřiny spalováním uhlí,“ říká Robert Chmelař, zakladatel energetického startupu bezDodavatele, který domácnostem nabízí zelenou elektřinu a zelený plyn s kompenzacemi emisí.

Právě elektřinu z obnovitelných zdrojů energie v současnosti odebírá každý dvacátý Čech. Čtvrtina respondentů na ni v budoucnu plánuje přejít. Ještě vyšší zájem o zelené řešení panuje mezi respondenty do 25 let. Zde její odběr plánuje celých 41 % z nich. Průzkum tak potvrzuje, že ochrana klimatu a udržitelnost je pro mladou generaci důležitým tématem. I přes možnosti, které trh se zelenou elektřinou nabízí, o ní zatím vůbec neslyšela třetina respondentů. A zdrženlivý přístup ukazuje 36 % Čechů, kteří o tento druh energie v současnosti nemá zájem.

„Důvodem může být i fakt, že část Čechů má o zelené elektřině zkreslené představy. Téměř každý desátý Čech se stále mylně domnívá, že elektřina z obnovitelných zdrojů funguje jen za hezkého počasí a domácnosti na ní nemohou fungovat po celý rok. Snažíme se proto tyto mýty postupně bořit a veřejnost o přínosech obnovitelných zdrojů energie edukovat,“ doplňuje Robert Chmelař.

Obavu v lidech vzbuzuje také domnělá vysoká cena zelené elektřiny. Ta může být u některých dodavatelů opravdu vyšší než ceny běžné elektřiny. Dodavatelé to odůvodňují náklady na administrativu a získání potřebných certifikátů záruky původu elektřiny. „Zelená elektřina ale nakonec může být levnější než ta, kterou domácnosti odebíraly doposud. Možné to je díky velkoobchodním cenám, jaké nabízíme v bezDodavatele. Našim zákazníkům za elektřinu účtujeme aktuální velkoobchodní ceny, dodáváme přitom výhradně elektřinu od českých výrobců z obnovitelných zdrojů,“ říká Robert Chmelař, který se se svým startupem snaží zvýšit podíl obnovitelné energie vyrobené v Česku. 

Budoucnost s alternativními zdroji

Průzkum zároveň odhalil, že Češi věří v budoucnost s obnovitelnými zdroji. Nejvíce optimističtí jsou v tomto ohledu obyvatelé Prahy. Zatímco s využíváním elektřiny ze slunce, větru nebo biomasy zde do dalších let počítá 69 %, na Moravě je to zatím jen polovina respondentů. S ohledem na zdroje energie preferuje 9 z 10 Čechů vodní elektrárny, které ale paradoxně v tuzemských podmínkách nemají velký potenciál. Větrné elektrárny jako alternativní zdroj preferuje 79 % respondentů, fotovoltaické elektrárny 61 % respondentů a bioplynové 56 % respondentů. Nejmenší podporu mají uhelné elektrárny, které jako zdroj budoucnosti vidí jen necelá čtvrtina Čechů. Poměrně velké kontroverze v tuzemsku vzbuzují elektrárny jaderné. Zatímco je preferuje 71 % mužů, u žen je to pouze 36 %. 

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos ve dnech 1.- 8. 7. 2021 na vzorku 518 respondentů.
Předchozí

Zájem o čistý propan v prvním pololetí dále rostl

Elektrická budoucnost automobilky Volvo

Další