Scania pomáhá zbavit největší skandinávský přístav fosilních paliv

| | ,

S cílem urychlit přechod na provoz bez fosilních paliv v odvětví dopravy spojila Scania své síly s Volvo Group, Stena Line a přístavem v Göteborgu. Tato spolupráce má zajistit snížení emisí uhlíku spojených s provozem největšího přístavu ve Skandinávii o 70 procent do roku 2030.  

Obchod a nákladní doprava jsou důležité pro veřejné blaho i zajištění funkcí a rozvoje společnosti. Sektor dopravy je složitý systém, ve kterém různé druhy dopravy a organizace musí společně čelit velkým výzvám v oblasti ochrany klimatu.

„Žádná samotná firma ani jednotlivec nedrží klíč k řešení těchto problémů. Spolupráce je zásadní a my jsme rádi, že jsme dokázali spojit dva největší výrobce nákladních vozidel a největší trajektovou společnost na světě. Díky našim kolektivním znalostem, šíři produktů a přítomnosti na trhu toho můžeme společně dosáhnout opravdu hodně“ říká Elvir Dzanic, výkonný ředitel Správy přístavu Göteborg.

Iniciativa Tranzero

Pod názvem „Iniciativa Tranzero“ se tato iniciativa zaměřila na jeden milion přijíždějících kamionů a 55 000 tun emisí uhlíku, které každý rok způsobí silniční doprava v rámci přístavu Göteborg. Iniciativa zahrnuje také elektrifikaci námořní dopravy.

Zúčastněné společnosti zavedou řadu vzájemně provázaných opatření, aby urychlily přechod na dopravu bez fosilních paliv. Zároveň již byla také zahájena analýza potřeb s mapováním toků nákladu.

Správa přístavu Göteborg poskytne potřebnou infrastrukturu a přístup k alternativním palivům pro těžká vozidla. Scania a Volvo předloží obchodní nabídky svým uživatelům těžkých nákladních vozidel a zajistí, aby se pozemní doprava postupně obešla bez fosilních paliv v souladu s cíli stanovenými přístavem. Společnost Stena Line bude rovněž hrát klíčovou roli tím, že zajistí, aby na trase Gothenburg – Frederikshavn byla do roku 2030 do provozu uvedena nová plavidla bez fosilních paliv.

Podpora vlády

Iniciativa Tranzero získala podporu švédské vlády a je v souladu s ambicí Švédska stát se první zemí na světě, která se obejde bez fosilních paliv.

 „S vládou si dlouhodobě vyměňujeme názory a nápady, jak situaci řešit, a naše cíle jsou stejné. Dopravní sektor musí opustit svoji závislost na fosilních palivech a s iniciativou Tranzero děláme v tomto ohledu monumentální krok vpřed“ uzavírá Dzanic.

Předchozí

Toyota vydá dluhopisy na rozvoj svého Woven City

Z farmy na vidličku

Další